Haziel
Poznaj swojego
Anioła Stróża

34,00 

Książka prezentuje przegląd Hierarchii Anielskich oraz przedstawia Twojego własnego Anioła Stróża, jego główne cechy, właściwości i moce. Pozwala to na lepsze zrozumienie własnego miejsca w życiu, jak i nawiązanie bliskich relacji ze swoim Aniołem Stróżem, co może mieć głęboki wpływ na codzienną egzystencję. Książka pomaga też zapoznać się z głównymi cechami Anioła Stróża naszych bliskich, w efekcie czego możemy spojrzeć na życie własne i bliskich z wyższej, ponadczasowej perspektywy.

SKU: 51 Kategoria:

Opis

Ze szczegółami dowiadujemy się nie tylko o Anielskich Zastępach, lecz zyskujemy również okazję do odkrycia Uniwersalnych, Wyższych Praw rządzących Wszechświatem – Anioły są bowiem Ich uosobieniem. Podążanie za Nimi jest jak najbardziej praktyczne, o czym możesz dowiedzieć się kierując modlitwy do swojego osobistego Anioła Stróża. Owe specyficzne modlitwy również zostały zawarte w tej książce.

Opracowanie to umożliwia ponadto nawiązywanie komunikacji z Aniołami odpowiedzialnymi za dany dzień w roku, efektem czego otrzymujemy sposobność do odkrycia całego spektrum Anielskich Mocy i Możliwości.

Cytaty k z książki:

We wszystkich cywilizacjach istniała mocno zakorzeniona wiara w egzystencję istot wyższych, które przychodzą z pomocą, gdy ludzie o to poproszą. Według tradycji ezoterycznej istnieje dziewięć Chórów Anielskich, a każdy z nich składa się z ośmiu Aniołów Stróży pod wodzą Archanioła. Każdy Anioł Stróż ma swoją siedzibę w przestrzeni odpowiadającej pięciu stopniom zodiaku i pięciu dniom. Ludziom urodzonym w czasie tych pięciu dni patronuje jeden z tych Aniołów, jako Anioł Stróż, opiekun i przewodnik.
Każdy Anioł Stróż może się mnożyć w nieskończoność, zachowując tę samą tożsamość i tę samą wolę. Anioł Hahabel powiedział: “Jesteśmy mnogością, lecz o jednolitej woli, tak jak Stwórca”. Gdy ów byt wypełnia posłannictwo, dla którego został stworzony, wraca ponownie do źródła. W naturze Aniołów leży spełnianie naszych próśb, wyrażanych w modlitwie.
“Proście a będzie Wam dane” – zapewnienie Jezusa Chrystusa i wszystkich proroków to nie bajka!
Wystarczy zmówić modlitwę, a Istoty Wyższe mobilizują swoje siły, by spełnić życzenie. Prawo wszechświata zobowiązuje potężnych, by zawsze odpowiadali na prośby słabych (zwłaszcza, gdy dotyczą one bytu materialnego) prośby świadczące o tym, że brak nam Żywej Wody, którą Anioł Stróż jest w mocy nam ofiarować. Dzięki modlitwie człowiek staje się odbiorcą potęgi i światła Anioła Stróża. Możemy prosić naszego Anioła zarówno o jego moce, jak i o moce przypisane innym Aniołom. Ilekroć kierujemy modlitwę do naszego Anioła Stróża, łączymy się z nim. Gdy co pięć dni zmówimy modlitwę do pozostałych Aniołów, otrzymamy wszystkie dary i moce.

(…)

Imiona Aniołów i nazwy Chórów Anielskich (Serafinów, Cherubinów, Tronów itd.) są symboliczne. Podobnie jak nasze imiona – Franciszek nie jest świętym Franciszkiem, czy Maria i Zofia nie są świętą Marią i świętą Zofią. Wszyscy Aniołowie (bez względu na Chór) należą do królestwa Aniołów, które stoi wyżej niż królestwo ludzi, owo zaś króluje nad zwierzęcym, stojącym powyżej świata roślinnego, który z kolei dominuje nad światem minerałów.

(…)

Archanioły, czyli Anioły wyższe, są istotami świadomymi, kanalizującymi różnorodne energie Układu Słonecznego. Owe energie podzielone są na 72 części, a każda z nich odpowiada jednemu Aniołowi Stróżowi, tak, aby każdy człowiek, gdy tylko tego zapragnie, mógł z nich z łatwością czerpać błogosławieństwa. Aniołowie są rodzajem kosmicznych posłańców, dostarczycieli energii, odpowiedzialnych za materiał energetyczny, który nam przynoszą.

(…)

We wszechświecie wszystko posiada biegun dodatni i biegun ujemny (męski i żeński) – na tej biegunowości opiera się wszelka twórczość i cały akt stworzenia wszechświata. Nie ma wyjątku od tej reguły. Zatem każdy Anioł Stróż, który nosi imię Boga z końcówką -EL jest Aniołem o cechach kosmicznych męskich, Anioł Stróż zaś, który nosi imię Boga z końcówką -JASZ, jest Aniołem o cechach kosmicznych żeńskich.

Każdy Anioł Stróż przekazuje nam ściśle określone moce wynikające ze stopnia zodiaku, nad którym panuje i od Archanioła władającego jego Chórem.

Modlitwa jest aktem nadprzyrodzonym, który nas uszlachetnia. Dzięki niej możemy połączyć się z Istotami Wyższymi, co pozwala nam uwolnić się w danej chwili od trosk oraz daje moc i silę potrzebną do rozwoju duchowego, moralnego i materialnego.

(…)

Nie tylko modlitwą powierzamy się opiece Istot Wyższych. Możemy też przyjąć imię naszego Anioła Stróża lub imię Anioła najbardziej sprzyjającego naszym planom. Możemy również nadać naszym dzieciom imię Anioła Stróża, który będzie ich obdarowywał mocą i wspierał w przyszłości. Jeżeli masz zostać chrzestnym rodzicem, możesz ofiarować ten dar opatrznościowy dziecku chrzestnemu. Kościół godzi się na najczęściej używane imiona Archaniołów i Aniołów (jak Michał, Daniel, Rafał, Gabriel), lecz czasem trzeba będzie przybrać to imię jako drugie, na przykład Teresa Ariela, Magdalena Nithaela, czy Franciszek Haziel, jak to się przydarzyło autorowi.

Nic, absolutnie nic nie jest niemożliwe wobec zdecydowanej woli współdziałania z Aniołem Stróżem.

(…)

Anioł Stróż jest zawsze pełen życzliwości i chęci niesienia nam pomocy. Pracuje, by spełniało się Dzieło Boskie i ludzkie stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego powinniśmy zwracać się do naszego Anioła z pełnym zaufaniem jak do prawdziwego przyjaciela. Po odczytaniu modlitwy do niego powiemy: „Panie Wszechmogący, do Ciebie kieruję tę modlitwę i wołam Cię, by wyjawić Ci me życzenia, plany i pragnienia”, po czym przedstawiamy mu przedmiot naszej prośby. Prosimy go, by podszepnął nam najlepszy sposób działania, tak by urzeczywistniły się nasze zamiary. Zapewnienie naszego bytu materialnego i miłości leżą w pieczy Anioła Stróża, albowiem świat stworzony przez Boga (który, jak każdy twórca pragnie finalizacji swojego dzieła) jest przecież światem fizycznym, materialnym.

(…)

Życiem ludzkim rządzą rytmy, takie jak oddychanie, trawienie czy okres aktywności i spoczynku. To samo dzieje się w kosmosie z gwiazdami, konstelacjami i galaktykami. Oczywiście dary i moce ofiarowane przez Anioły Stróże są w zasięgu każdego, jednak żyjemy we wszechświecie uporządkowanym (słowo „kosmos” oznacza „porządek rytmiczny”) i nawet ład naszego życia społecznego nie jest niczym innym jak przekształconą kopią ładu panującego w Światach Wyższych. Oznacza to, że opatrznościowe dobrodziejstwa otrzymać możemy od naszych Aniołów tylko w pewnych momentach, w pewnych dokładnie ustalonych dniach.

Jednak z naszym Aniołem Stróżem połączeni poprzez modlitwę możemy otrzymać dary w każdej chwili, zawsze i we wszystkich okolicznościach.

By otrzymać dary innych Aniołów, powinniśmy kierować do nich nasze modlitwy zgodnie z odpowiednim rytmem.

(…)

Mizrael

Anioł Stróż urodzonych w dniach 16 – 20 stycznia

Przybiera postać (aspekt) Marsa w energiach Merkurego wyrażonych przez Chór Aniołów Archaniołów, pod władzą Archanioła Michała (świętego Michała). Pomaga nam w pracy; pracy intelektualnej, której celem ma być udoskonalenie naszej wyobraźni; pracy nad rozwinięciem naszego umysłu. Jeśli posiadamy tego Anioła za Stróża, oznacza to, że jest on nam potrzebny i dzięki jego pomocy będziemy mogli zregenerować naszą pamięć. Jednym słowem, podopieczny Mizraela ma myśli jasne, wielką zdolność do pracy umysłowej, dużą siłę intelektu i wytrwałość; czekają go zwycięstwa w konkursach i egzaminach, w turniejach telewizyjnych, gdzie decyduje pamięć i wykształcenie. Anioł ten daje swym podopiecznym moc spełnienia.

(…)

Elemiasz

Anioł Stróż urodzonych w dniach 5 – 9 kwietnia

Anioł ten ofiarowuje swoim podopiecznym moc naprawy, odnowienia rytmów i reguł funkcjonowania wszechrzeczy. Można go wezwać, aby zakończyć zły okres i rozpocząć szczęśliwy. Wszelkie niepokoje znikną. Wzywać go należy również, by uniknąć nadmiaru, zaniedbania lub braku uwagi przy prowadzeniu samochodu i ogólnie w podróżach. Dawni przeciwnicy mogą stać się przyjaciółmi. Możemy odkryć własną drogę do szczęścia, do dobrobytu; może do tego prowadzić otwarcie warsztatu samochodowego. Anioł ten zapewnia sukcesy w życiu zawodowym, nadaje odpowiedzialne i kierownicze stanowiska. Protegowani tego Anioła dzięki kierowanym do niego modlitwom staną się bogaci, a przede wszystkim potężni.

(…)

Aiel

Anioł Stróż urodzonych w dniach 24 – 28 września

To Anioł Słońca, marsowego Chóru Potęgi. Anioł ten znacznie wzmacnia wolę swych podopiecznych, reprezentowaną przez Słońce. Cechami tych osób będzie stalowa wola, zdecydowanie i niezłomna prawość. Praca przyniesie im sławę (jeśli tylko zwrócą się z modlitwą do swojego Anioła Stróża). W jakiejkolwiek dziedzinie człowiek będzie pracować Aiel przyniesie mu uznanie. W ten sposób energie marsowe zamanifestują się w świadomości, rządzonej przez Słońce, i uwolnią ją od błędów (zła w ogólności), więc podopieczny tego Anioła będzie miał charakter zrównoważony i przyjazny. Tradycja głosi, że Aiel pomaga przezwyciężyć własną rutynę.

(…)

Ariel

Anioł Stróż urodzonych w dniach 8 – 12 listopada

Anioł panujący jednocześnie nad siłami Wenus i Słońca. Tekst Tradycyjny mówi, że przywołujemy tego Anioła, by poznać naszą przyszłość; nosi on imię Boga Objawiciela. Może nam pomóc odkryć ukryte skarby, które wspomogą realizację naszych dążeń, pragnień. Złoto, srebro, banknoty są jedynie skondensowanym światłem i jeżeli je posiadamy, możemy zrealizować nasze marzenia dużo szybciej. Modlitwy do tego Anioła Stróża powinny dotyczyć przede wszystkim próśb o dobra materialne, które bez wątpienia pozwolą działać szybko i skutecznie. Świat materialny, widzialny, jest Dziełem boskim; Bóg pragnie triumfu swego stworzenia. Podopieczni Ariela mogą dokonać bardzo dla nich ważnego odkrycia duchowego lub materialnego, które zmieni ich życie, gdyż dysponować będą nowymi możliwościami.

(…)

Pojel

Anioł Stróż urodzonych w dniach 27 – 31 grudnia

Pojel jest bezsprzecznie najbardziej ujmującym Aniołem. Kto go ma za Anioła Stróża, jest szczęśliwym śmiertelnikiem! Nie przez przypadek ten Anioł czuwa przy nim, lecz dzięki jego zasługom w przeszłych wcieleniach. Pojel jest tak wspaniały, ponieważ w księstwie Wenus konkretyzuje energie Księżyca, które tworzą obraz naszego wnętrza. Energie Wenus (piękno i zdrowie) w tym przypadku uosabiają energie Urana (miłość) i energie Jupitera (bogactwo i moc) – ten Anioł Stróż ofiarowuje duszy swoich podopiecznych najbogatsze dary! Człowiek będzie mógł uzewnętrznić te dary dzięki ich obfitości. Nie tylko zrealizuje się w pełni, lecz ukazanie tej mocy przyniesie mu powszechny szacunek.

ISBN 10: 83-60280-24-X

ISBN 13: 978-83-60280-24-9

EAN: 9788360280249

Informacje dodatkowe

Waga 350 g
Wymiary 14,5 × 20,5 cm
Autor

Haziel

Książka

okładka miękka

Objętość

192 strony