Wanda Prątnicka
Opętani przez duchy
chińska wersja książki
oprawa miękka

74,00 

Opis książki w j. chińskim:

由鬼附身

21 世纪的驱魔

SKU: 101057 Kategoria:

Opis

这本书的主题可以是我们这个世界不幸的灵丹妙药。这本书的内容包括那些需要隔离的,通过对慢性疾病或那些被认为是不可治愈的精神紊乱的各种状态,偏差,相关性,和严重精神病。

与鬼魂相关的问题也会给各种日常生活中的情况带来影响,例如家庭成员的骚扰行为,学习问题,跟最亲近的人发生问题,在工作上或生意上出问题。

它们往往导致成无助,寂寞,孤独,或财政困难,健康和交流的状况。

什么是各种疾病,不幸的事物,或者大或小失败常见的原因?一个人是怎么能对付它们,怎么能够在未来防止它们?

这就是这本书所含的主题

这也是人们转向我帮忙问无止境的问题的答复。他们往往认为,那些发生在他们身上的事情是独特的,也就是他们觉得这些事故只是在他们身上发生的。他们往往问自己为什么他们是受那么多的罪他们认为,也许他们做了坏事,而且现在被受到惩罚。或者,也许这是一些邪咒还是黑魔法出席的后果。

万达·朴然特尼卡 (WANDA PRATNICKA) 是心理学硕士、心理玄学家、先知、 精神导师和驱魔师。四十多年来, 她一直致力于在灵魂心理学的领域内 帮助释放人与鬼之间的依赖关 系。她已经在世界各地帮助成千上万的病人。

 

ISBN 10: 83-60280-62-2

ISBN 13: 978-83-60280-62-1

EAN: 9788360280621

Informacje dodatkowe

Waga490 g
Wymiary14,5 × 20,5 cm
Autor

Wanda Prątnicka

Książka

okładka miękka

Objętość

280 stron