Regulamin sprzedaży

 

Akceptując poniższy regulamin potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą Polityką Prywatności zgodną z Dyrektywą RODO z dnia 25.05.2018 (więcej informacji tutaj).

Stroną umowy sprzedaży w sklepie internetowym WydawnictwoCentrum.pl jest:

prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju oraz wysyłkowo na cały świat.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest przez WydawnictwoCentrum.pl zwany dalej Sklepem dla każdej osoby fizycznej lub prawnej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, (konsument), zwanej dalej Klientem.

Przy złożeniu zamówienia przesyłka pobraniową Klient wybiera opcję „Za pobraniem”. Zaznaczenie tej opcji stanowi zarazem przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku zakupu towaru przy wybraniu opcji przedpłatą, przedpłata stanowi zarazem przyjęcie zamówienia do realizacji.

Jeżeli istnieje obawa, że przesyłka mogła zostać uszkodzona, przy odbiorze należy spisać protokół uszkodzenia w obecności osoby, która ją doręczyła. Jest to niezbędne do szybkiego rozpatrzenia ew. reklamacji. Jeżeli po otwarciu paczki okaże się, że towary są uszkodzone, należy bezzwłocznie powiadomić sklep e-mailem: biuro@WydawnictwoCentrum.pl lub telefonicznie opisując stan paczki i uszkodzenia. Wszystkie uszkodzone towary należy zachować – jeżeli zostaną wyrzucone, reklamacja nie będzie uwzględniona. Dalsze kroki zostaną podane przez obsługę sklepu.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Realizacja zamówienia odbywa się na koszt Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej wg stawek wyszczególnionych podczas procesu zamówienia dla konkretnych towarów lub poprzez firmę kurierską.

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wyboru opcji wysyłki i formy płatności. W przypadku wyboru płatności przelewem o wysyłce decyduje moment zaksięgowania wpłaty. W przypadku braku odzewu na próby kontaktu lub podania błędnych danych kontaktowych (adres e-mail, nr telefonu), czas realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu. Do czasu realizacji zamówienia nie są liczone soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 2 dni robocze. Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania towaru do wysyłki plus czas przesyłki Poczty Polskiej lub kuriera realizujących dostawę.

Płatność za zamówiony towar może zostać zrealizowana w następujący sposób:

Przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier.
Za pomocą płatności on-line – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Prawo odstąpienia od umowy (zwroty)

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że nie był on używany oraz nie jest w żaden sposób zniszczony. Każdy artykuł wysyłany przez Sklep pakowany jest w zgrzaną folię ochronną. Aby Klient mógł dokonać zwrotu folia ta nie może zostać usunięta. Aby dokonać zwrotu należy przesłać towar na adres:

Aby zwrot został uznany muszą być spełnione następujące warunki:

1)Towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów używania
2) Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu
3) Towar musi posiadać oryginalną zgrzaną folię ochronną.
4) Klient ma obowiązek przed wysyłką zwrotu zgłosić zwrot towaru na adres e-mail: biuro@WydawnictwoCentrum.pl

5) Klient ma obowiązek wypełnić formularz zwrotu dostępny tutaj i załączyć go do wysyłki.

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie dotrzymany, zwrot nie zostanie uwzględniony.
Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem pocztowym. Towar odesłany przesyłką za pobraniem nie będzie odbierany. Zwracany towar Klient odsyła na koszt własny za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep towaru przelewem na wskazany rachunek bankowy. Sklep zwraca cenę zakupionego towaru, z uwzględnieniem najtańszych kosztów przesyłki. Jeżeli np. Klient wybierze dostawę kurierem Sklep zwraca koszt dostawy najtańszą opcją, czyli Pocztą Polską. Koszt odesłania towaru spoczywa na Kliencie.

Jeżeli otrzymany towar posiada uszkodzenia powstałe podczas transportu Klient posiada roszczenie wyłącznie względem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo. W przypadku niedoręczenia przesyłki i zwrotu do nadawcy koszt powtórnego nadania zamówionego towaru wyniesie wedle cennika Poczty Polskiej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.

W przypadku rezygnacji z zakupu już po dokonaniu płatności zwracana kwota zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 5 zł. Dodatkowo jeżeli płatność była dokonana przez firmy obsługujące płatności on-line, kwota zwracana będzie pomniejszona dodatkowo o wartość prowizji danej firmy.

Kupujący zobowiązuje się zgodnie z art. 535 K.c. do odbioru przysyłki pobraniowej, która została przyjęta do realizacji. W wypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów powstałych ze względu na wysyłkę (koszt pakowania, koszt wysyłki do Kupującego, koszt zwrotu do Sklepu). Suma ta wynosi w zależności od wagi towarów od 30,00 do 50,00 zł.

Postępowanie reklamacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową.

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy kierować na adres:

lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@WydawnictwoCentrum.pl

Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

 

Do celów statutowych Fundacji w szczególności należy działalność na rzecz i w zakresie:

1) rozpowszechnianie i edukowanie społeczeństwa odnośnie unikalnej wiedzy przedstawionej w dorobku naukowo-zawodowym Wandy Prątnickiej ze szczególnym uwzględnieniem samorozwoju duchowego;

2) ochrony zdrowia i innowacyjnych technologii medycznych;

3) propagowania nowatorskich metod poprawiających zdrowie psychiczne;

4) działalności charytatywnej;

5) działalności humanitarnej;

6) pomocy społecznej i dobroczynności;

7) działalności na rzecz propagowania i edukacji w zakresie holistycznej teorii rozwoju, rozwoju wewnętrznego/duchowego, uniwersalnych wartości etycznych, wolności, równości, praw człowieka i przyrody, globalnego systemu praw.