Saint Germain
Magiczna Obecność
Księga 2

69,00 

Wolter mówił o Saint Germainie – “człowiek, który nigdy nie umiera i wie wszystko”

 

Magiczna Obecność opisuje dalszą część przygód głównego bohatera – inżyniera górnictwa i studenta teozofii z Wniebowstąpionym Mistrzem Saint Germain, władającym mocami umożliwiającymi mu bezpośredni, natychmiastowy wpływ na matrycę rzeczywistości. Główny bohater opisuje serię podróży po czasie i przestrzeni, jak i do Ustroni Wielkiego Białego Braterstwa rozmieszczonych w wielu miejscach na całym świecie.

SKU: 41 Kategoria:

Opis

Książka zawiera zarówno bardzo obszerne opisy rzeczywistości w jakiej żyją Mistrzowie, jak i wyjątkowe w swoim rodzaju nauki Saint Germaina oraz innych Mistrzów.

Książka ta jest drugą z sześciu ksiąg tematycznie związanych z Saint Germainem i jego przekazami dotyczącymi Uniwersalnych Zasad Życia, Wszechświata, Miłości, Mocy i Mądrości.

 

O Saint Germainie:

 

Nadszedł czas, w którym Wielka Mądrość utrzymywana i chroniona przez wiele stuleci na Dalekim Wschodzie teraz przychodzi na rozkaz tych Wielkich Wzniesionych Mistrzów, którzy kierują, ochraniają i pomagają w rozprzestrzenianiu Światła wśród ludzkości na Ziemi. Wielki Wniebowstąpiony Mistrz Saint Germain jest, poprzez całą serię tych Ksiąg, jedną z tych Potężnych Istot Kosmicznych, które zarządzają naszą planetą.
Jest on tą samą Wielką Mistrzowską Obecnością, która pracowała na dworze francuskim przed i w czasie Rewolucji Francuskiej, a której rady, o ile zostałyby wzięte pod uwagę, zaoszczędziłyby wielkiego cierpienia.
Promieniowanie tej Księgi jest tego rodzaju, że może ono być jedynie przekazane przez Wniebowstąpionego Mistrza, którym w tym przypadku jest Wielki Ukochany, “Niosący Światło”, Saint Germain.

Cytaty z książki:

Nadeszła godzina, w której ludzkość Ziemi musi we większym stopniu poznać Działania Wielkich Wzniesionych Mistrzów i Zastępów Anielskich, które nieustannie wylewają na Nią Swoje Transcendentalne Światło i Wsparcie. Musi zaistnieć większa świadoma współpraca pomiędzy zewnętrznym, fizycznym światem ludzkości a tymi Wielkimi Istotami, będącymi Opiekunami i Nauczycielami istot ludzkich.

Istnieje Specjalna Grupa owych Wielkich, działająca w obecnej chwili w Ameryce w celu Jej stabilizacji i ochrony. Wśród Nich znajdują się Wniebowstąpieni Mistrzowie Saint Germain, Jezus, Nada, Cha Ara, Lanto, Cyclopea, Wielki Mistrz z Wenus, Arcturus oraz ów znany jako Wielki Boski Przewodnik, którzy pracują tutaj w Ameryce bardzo zdecydowanie i ustanawiają Potężne Filary i Promienie Światła. Ogniskują oni również Wielkie Potoki Światła w pewnych innych punktach na Ziemi.

Wylewają Oni Promienie Swego Światła na świadomość wszystkich jednostek, które Je przyjmą, harmonizują ich uczucia i zwracają ich uwagę na „Potężną Obecność Jam Jest”. Jeżeli ludzie uznają te Wielkie Zastępy Wydoskonalonych Istot i przywoła Świadomość Wzniesionych Mistrzów do swych serc i umysłów, to będą Oni mogli zaoferować nieograniczoną Pomoc i Ochronę tym, którzy wykonują Powołanie, a poprzez nich dotrzeć do reszty ludzkości.

Wyłącznie Świadomość Wniebowstąpionego Mistrza, będąca „Potężną Obecnością Jam Jest”, jest w stanie przywrócić porządek i bezpieczeństwo na Ziemi. Wyłącznie Jej Pochłaniający Płomień Boskiej Miłości jest w stanie rozpuścić w uczuciach ludzi lęk. Tylko w wypadku, gdy jednostka skupi swoją uwagę na tych Wielkich Wniebowstąpionych Mistrzach i poprosi o Ich Błogosławieństwa dla reszty ludzkości, zostanie utworzone połączenie i otwarte zostaną Drzwi, przez które będzie mogła przejść Ich Pomoc i możliwe będzie rozprowadzenie Ich Doskonałości na ludzkość i samą Ziemię.

Wzniesiony Mistrz zawsze wskazuje wszystkim dwie rzeczy: po pierwsze, jednostka musi spoglądać na swoją własną Boskość, na Boga, „Potężną Obecność Jam Jest”, źródło wszelkiego dobra, utrzymując na Niej swoją uwagę i ofiarowując Jej swoją pierwszą i największą Miłość; po drugie, musi ona harmonizować swoje uczucia poprzez wylewanie wszędzie Boskiej Miłości jako SIŁY błogosławienia. Osobie, która tak uczyni te Wielkie Istoty przekażą bezgraniczną Pomoc, albowiem pracują One wyłącznie i zawsze poprzez Boskie Ja jednostki.

Ukochany Wzniesiony Mistrz Saint Germain jest Wysłannikiem Wielkiego Białego Braterstwa, który z Własnej Woli i Wielkiej Miłości wykonuje pewne Prace Ochronne i przynosi pewne Oświecenie Ameryce obecnych czasów. Mówi on o Niej często „Klejnot Mojego Serca – dla którego trudziłem się przez wieki”. Ukochany Jezus zaoferował oddanie Specjalnej Posługi wraz z Ukochanym Saint Germainem i powiedział: „Te Promienie Światła, które My wylewany są bardzo Rzeczywistymi, Namacalnymi Prądami Energii, zawierającymi wszelką dobroć i błogosławią was odpowiednio do waszej gotowości ich przyjęcia”.

Zarówno w zamierzchłych czasach, jak i we wszystkich Złotych Erach te Wielkie Doskonałe Istoty, które osiągnęły „Zwycięstwo” poprzez ludzkie wcielenie, podążały krok w krok, twarzą w twarz z ludzkością Ziemi. Ponownie objaśnią one Pierwotną Boską Drogę Życia, tak aby ludzkie pojęcia mogły zostać oczyszczone i aby mogła zostać wyjawiona Wieczna Prawda.

Niniejsza Księga jest nośnikiem wyraźnego Promieniowania Wzniesionych Mistrzów, którzy w obecnych czasach pracują dla Ameryki, i naładowana jest Świadomością Wolności i Zwycięstwa w Świetle Ukochanego Wniebowstąpionego Mistrza Saint Germaina.

Ludzkie lęki i ograniczenia zostaną ścięte; Ziemia zostanie na nowo przeniesiona w stan Boskiego Porządku i napełniona, aż do stanu przepełnienia, „Światłem Boga, które nigdy nie zawodzi”.

(…)

Niniejsza Księga zawiera drugą część Doświadczeń, jakich miałem przywilej dostąpić za sprawą Miłości i Pomocy Ukochanego Wzniesionego Mistrza Saint Germaina. W pierwszej Księdze, zatytułowanej Wyjawione Tajemnice, ujawnił On wiele spraw utrzymywanych w tajemnicy i święcie chronionych przez wieki. Doświadczenia opisane przeze mnie w Magicznej Obecności były rezultatem stosowania Wiedzy, którą On wcześniej wyjawił. W różnych Ustroniach Wielkiego Białego Braterstwa, które odwiedziliśmy została mi ukazana Ogromna Praca, jaką wykonuje Ono dla ludzkości poprzez swych Wysłanników do zewnętrznego świata. Dobro, jakie nieustannie wylewają Oni na Ziemię i na ludzkość przekracza wszelką możliwość ujęcia go w słowa. Wszystko to, co Oni osiągają wykonywane jest poprzez Boską Miłość, albowiem nigdy nie używają Oni żadnych destrukcyjnych mocy i nigdy nie wtrącają się w Wolną Wolę jednostki. Ci, którzy są Ich przedstawicielami chętnie dają z siebie wszystko jako wolną służbę w imię Miłości i nie znają czegoś takiego jak porażka.

Celem tej Księgi jest wyjawienie jednostce faktu, czym jest jej Boskie Ja, jej Bóg, „Potężna Obecność JAM JEST”, tak aby każdy, który tego pragnie, mógł powrócić do swojego Źródła, otrzymać swoje Wieczne Dziedzictwo i na powrót poczuć Boski Szacunek dla samego Siebie.

Jeżeli student, czy czytelnik tej Księgi poczuje, że przechodzi przez te same doświadczenia i poprosi Wzniesionych Mistrzów o iluminację swojej świadomości za pomocą Światła Kosmicznego Chrystusa, to otrzyma ten Potok Miłości, który jest Otwartymi Drzwiami do wszelkiej dobrej rzeczy, a który uwalnia ludzkość.

Ameryka jest pobłogosławiona ponad każdą inną część Ziemi i ze względu na swe Wielkie Błogosławieństwa musi Ona wylewać Wielkie Światło. Jest Ona „Pucharem”, poprzez który Wielkie Białe Braterstwo może rozprzestrzenić Wielką Boską Miłość Wszechświata i wypuścić ludzkość na Wolność. Z tego powodu Jego Praca w Ameryce ma bardzo wielką wagę; i jeżeli będzie to konieczne dla Jej Ochrony, to „Światło Tysiąca Słońc zniży się i pochłonie wszelki egoizm na Ziemi”.

Prawda, Objaśnienia Prawa i moje Doświadczenia zawarte w tej Księdze są rzeczywiste, prawdziwe i wieczne. Ustronia, ludzie i instrumenty, jakie widziałem podczas współpracy z Wniebowstąpionymi Mistrzami są rzeczywistymi, fizycznymi miejscami i rzeczami oraz Namacalnymi, Żywymi, Oddychającymi Istotami. Nie są one wyimaginowane, czy symboliczne i w żadnym wypadku nie wolno ich interpretować w taki sposób.

Wszelka Prawda zawarta w tej Księdze podlega akceptacji, bądź odrzuceniu przez czytelnika, wedle jego wyboru. Jeśli nie zaakceptuje jej lub nie zgodzi się z nią, to nie usunie to Prawdy lub Jej Działalności z Wszechświata. Lecz jeśli będzie on w stanie przyjąć Prawdę tu zawartą, to może on przez to zostać jedynie pobłogosławiony, a jego świat stanie się większym i cudowniejszym miejscem do życia.

Wielki Wniebowstąpiony Mistrz Saint Germain powiedział nam, że Księgi z Serii Saint Germaina oprawione są w Oktawie Światła Wzniesionych Mistrzów w okładki wykonane z Klejnotów. Obyśmy również i my doceniali i byli posłuszni Słowom Wzniesionych Mistrzów tutaj zawartym i stali się na zawsze Ich Wielką Miłością, Zwycięstwem, Doskonałością, Oświeceniem i Wolnością w stosunku do wszelkiego Życia.

Jeżeli student czy czytelnik jest w stanie poczuć te Wielkie Promienie Światła i Miłości wylewane nieustannie przez Wniebowstąpionych Mistrzów i potrafi żyć nieustannie w uwielbieniu własnej „Potężnej Obecności JAM JEST”, to bezwarunkowo stanie się on Pełną Manifestacją Doskonałości i osiągnie własną Wieczną Wolność od ograniczeń Ziemi.

Oby Wielka Miłość, Światło i Szczęśliwość Wzniesionych Mistrzów zalała Istotę i świat wszystkich tych, którzy czytają tę Księgę! Oby na wieczność stały się One Błyszczą cym Złotym Słońcem oświecającym drogę do Pokoju, Dobrobytu i Wolności, do czasu gdy wszyscy staną się Wielkim Sercem wiecznie rozprzestrzeniającej się Doskonałości i doznają Pełnego Zwycięstwa własnego Wniebowstąpienia. We Wiecznej Służbie „Światłu Boga, które nigdy nie zawodzi”.

(…)

Pozostawiłem cię, czytelniku, na końcu Wyjawionych Tajemnic z Wielkim Wniebowstąpionym Mistrzem Lanto, zsyłającym Swoje Błogosławieństwa na Amerykę i ludzkość z Ustronia w Royal Teton. W książce tej opiszę inną serię ważnych i cudownych doświadczeń, jakich miałem przywilej dostąpić podczas miesięcy współpracy z naszym Ukochanym Wniebowstąpionym Mistrzem Saint Germainem.

(…)

Punktualnie o ósmej godzinie wkroczyliśmy do biblioteki i zobaczyliśmy, że Daniel Rayborn nas uprzedził. Natychmiast przeszedł on do rzeczy. „Dziś o godzinie drugiej” – rozpoczął – „otrzymałem informację, że moi pracownicy odkryli bogatą żyłę w kopalni w Kolorado i wysłałem tam Greya. Pojutrze muszę do niego dołączyć. Chciałbym, abyście wszyscy tam ze mną pojechali. Nadzie będzie wygodnie w bungalowie w obozowisku, a wasza dwójka może zostać ze mną w kopalni. Muszę wam powiedzieć coś jeszcze, co jest zarówno groźne, jak i dziwne. O godzinie czwartej tego ranka zostałem obudzony przez »Obecność« w moim pokoju, a gdy całkowicie się przebudziłem, zobaczyłem że to Ukochany Saint Germain. Mówił do mnie przez co najmniej dwie godziny i powiedział między innymi, że Grey próbował ostatniej nocy odebrać mi życie. Zobaczył jego zamiar i w momencie, w którym Grey próbował wystrzelić, Ukochany Saint Germain skierował na niego błysk Elektronowej Siły, która na pewien czas odebrała mu przytomność. Otrzymał ostrzeżenie, że jeżeli uczyni jeszcze jedną taką próbę, to jego destrukcyjna pobudka otrzyma pozwolenie, aby natychmiast zareagować i jego własne ciało zapłaci karę”.

Opowiedziałem im wtedy o moim doświadczeniu w noc przyjazdu i o tym jak stałem się świadkiem całej tej sprawy. Rayborn był głęboko poruszony i wstając wyciągnął do mnie rękę i powiedział: „Z całą pewnością jesteś jednym z nas i jestem ci głęboko, głęboko wdzięczny.

Ukochany Saint Germain powiedział, że zostałeś przywiedziony do naszego domu, ponieważ byłeś bardzo potrzebny i że od tej chwili będziesz działał w charakterze starszego brata Nady i Rexa. Wygląda na to, że znaliśmy się w szeregu naszych wcześniejszych wcieleń. Powiedział mi też, że nikt z nas nie musi się w najmniejszym stopniu obawiać niebezpieczeństw jakiejkolwiek natury, gdyż żyliśmy przyzwoitym życiem i trzymaliśmy się Wysokich Ideałów. To, jak się wydaje – z punktu widzenia Wzniesionego Mistrza – umożliwia dzierżenie Potężnej Siły służącej Ochronie nas wszystkich. Ukochany Saint Germain poinstruował mnie również co do innych ważnych rzeczy. Wyjaśnił mi Działalność, jakiej doświadcza się po tym, jak dostąpi się Wniebowstąpienia. Ukochany Jezus dał tego publiczny Przykład i pragnął uczyć ludzkość jej Znaczenia, wskazując każdemu na to samo Osiągniecie. Wkrótce wkroczę w tę Wielką Wolność. Nasz Ukochany Mistrz wyraził się całkiem jasno, że czasami zostaje się wzniesionym do tego Stanu przed lub będąc w pobliżu zmiany zwanej śmiercią, lecz wszyscy muszą osiągnąć Go od fizycznej strony życia.

(…)

Potok Życia ciała często nazywany był »Srebrną Nicią«. I tak też jest. Albowiem Potok Płynnego Białego Światła pulsuje nieustannie w fizycznym ciele, używając do tego systemu nerwowego. W trakcie tak zwanej śmierci »Boska Obecność« wycofuje Potok Płynnego Światła, a ciało rozpada się. Powód, dla którego rasa nieustannie doświadcza tak zwanej śmierci wynika z marnowania tego Elektronowego Światła poprzez emocjonalne ekscesy zamiast zatrzymywania Go wewnątrz fizycznego mózgu i ciała celem odbudowy struktury komórkowej i zaopatrzenia go w Moc Napędową.

Ludzkość nie lubi słuchać tej Prawdy, lecz marnowanie Energii Życiowej poprzez niekontrolowane uczucia jest poza przemocą, przyczyną dezintegracji wszystkich fizycznych ciał. Gdy używa się Wewnętrznego Wzroku, aby obserwować Potok Życia silnego, zdrowego dziecka, to widzi się nerwy jego ciała wypełnione tym Olśniewającym Płynnym Białym Światłem.

Następnie, gdy obserwuje się ciało tego samego dziecka, gdy jest ono chore lub zmęczone, to widzi się, że Światło jest w wielkim stopniu zmniejszone. W starym ciele jest ono jeszcze bardziej przyciemnione, a gdy pragniemy obserwować Duszę opuszczającą ciało podczas tak zwanej śmierci, to widzi się jak ten Potok Życia, całkowicie opuszcza ciało u szczytu głowy aż do momentu, w którym staje się Ono jedynie cienką nitką Światła, która się w końcu urywa. W tej właśnie chwili serce przestaje bić.

(…)

Istnieje kilka rzeczy pozostawiających w mózgu substancje, które powinny zostać usunięte, o ile Pełna Doskonałość pochodząca z »Potężnej Obecności JAM JEST«, ma wyrażać się przez osobową świadomość. Są nimi w kolejności ich wagi: narkotyki, alkohol, mięso, tytoń, nadmiar cukru, sól i silna kawa.

A teraz przejdźmy do kwestii naprawy tych rzeczy, albowiem nigdy nie kieruję waszej uwagi na rozważania o niedoskonałości bez pokazania wam Drogi do przemiany i zastąpienia jej przez harmonijnie wprowadzaną Doskonałość. Chcę, abyście zawsze uświadamiali sobie, że bez znaczenia co ma być zmienione w fizycznym doświadczeniu, jeżeli wezwiecie waszą »Potężną Obecność JAM JEST« do działania w waszych umysłach i ciałach, to rezultaty zawsze wytworzone zostaną bez cierpienia, czy niezgody jakiegokolwiek rodzaju.

Droga Doskonałości, jaką jest Działalność »Obecności JAM JEST« nigdy nie wymaga od osobowego ja niczego poza zerwaniem własnych łańcuchów niezgody i ograniczeń oraz wynikających z nich cierpień, a zmiana ta zawsze wprowadzana jest harmonijnie i przez Boską Miłość.

Drogą do oczyszczenia struktury mózgu i ciała, jeżeli osobowość wprowadzała te substancje do swego fizycznego ciała w przeszłości, jest zawołanie do »Potężnej Obecności JAM JEST«, aby przepuściła przez jej umysł i ciało Swój Fioletowy Pochłaniający Płomień, przez użycie następującej Afirmacji:

»Potężna Obecności JAM JEST«! Prześlij przeze mnie Twój Pochłaniający Płomień Boskiej Miłości. Zabierz ode mnie to pragnienie, zlikwiduj jego przyczynę i skutek, przeszły, obecny i przyszły, i zastąp go przez Pełnię Ciebie, przez Twoje Doskonałe Zadowolenie i utrzymuj tutaj Twoje Pełne Władztwo na zawsze!

(…)

Wróciliśmy do Bombaju zupełnie inną drogą niż ta, którą przybyliśmy. Następnego ranka pożeglowaliśmy małą łodzią do Egiptu, zatrzymując się w portach, do których życzyliśmy sobie zawinąć na zachodnim wybrzeżu Arabii. Gdy dotarliśmy do Morza Czerwonego i zaczęliśmy płynąć po jego spokojnych wodach na północ, mój Przyjaciel został nagle tak silnie naładowany Elektronową Mocą, że wszyscy to zauważyliśmy.

»Z jakiejś przyczyny« – powiedział – »wszedłem w kontakt z okresem, w jakim Mojżesz prowadził Dzieci Izraela przez to morze, albowiem wiele żywych obrazów z Eterycznych Zapisów pokazuje się przed Mymi oczyma. Cóż to był za czas cudów pośród tak bardzo wielkich nieszczęść. Mojżesz rzeczywiście ustanowił w najwyższym stopniu cudowny kontakt ze Wzniesionymi Mistrzami, którzy mu towarzyszyli i dzierżyli poprzez niego Ogromną Moc, aby urzeczywistnić to przedsięwzięcie.

Po raz pierwszy widzę Wielkiego Wniebowstąpionego Mistrza, do którego Mojżesz świadomie kierował w tamtym czasie swoją prośbę o pomoc. Majestat i Moc tej Potężnej Istoty ledwie może być zrozumiana przez ludzki umysł, tak fenomenalnie wykracza ponad zwykłe ludzkie doświadczenie.

Jak niewiele nowoczesny świat wie, uświadamia sobie, czy docenia te cuda faktycznie dokonywane przez tak wspaniałe Sługi Boga celem oświecenia i wzniesienia ludzkości. Te zdumiewające, tak zwane cuda są ostatecznie jedynie Działalnością Prawa, którego ludzkość jeszcze nie spróbowała studiować, lub zrozumieć.

ISBN 10: 83-60280-49-5

ISBN 13: 978-83-60280-49-2

EAN: 9788360280492

Informacje dodatkowe

Waga 490 g
Wymiary 14,5 × 20,5 cm
Autor

Saint Germain

Książka

okładka miękka

Objętość

304 strony