William Walker Atkinson
Hatha Joga


49,00 

Hatha-joga to część filozoficznego systemu joginów, która zajmuje się fizyczną stroną człowieka. Jej przedmiotem jest troska o ciało fizyczne, zdrowie i siłę, a także o to wszystko, co sprzyja podtrzymywaniu w człowieku naturalnego i normalnego stanu zdrowia. Uczy trybu życia prowadzącego do zdrowego ciała, co jest podstawą do pracy duchowej i stworzenia dostojnej siedziby dla nieśmiertelnego ducha. Jest pełna różnych wskazówek, np. między innymi, jak sprowokować do prawidłowego działania wadliwie pracujący organ.

SKU: 97 Kategoria:

Opis

Autor w prostej i jasnej formie wykłada zasady Hatha-jogi, a także przytacza rozwinięte przez nią przepisy na zdrowie. Każdy przepis zostaje dokładnie wytłumaczony. Autor używając terminologii fizjologów zachodnich objaśnia różne funkcje ciała i wskazuje na zgodne z naturą metody dbania o nie. Dzieło to ma pomagać ludziom w osiągnięciu ideału człowieczeństwa naturalnego. Sposoby poprawiające stopień zdrowia u człowieka zdrowego mogą oczywiście również wzmocnić organizm chorego.

Hatha-joga głosi tryb życia, który przyniesie pożytek każdemu, kto się do niego zastosuje. Ten tryb życia jest zgodny z naturą i broni metod naturalnych, zwracając się przeciw tym, które powstały pod wpływem naszych sztucznych cywilizacyjnych przyzwyczajeń.

Cytaty z ksiązki:

Hatha-joga to przede wszystkim natura, po drugie natura i ostatecznie natura. Człowiek, napotykając mnóstwo różnych metod, zasad i teorii, musi zbliżać się do nich z pytaniem: „która z nich jest najbardziej naturalna?” i wybrać tę, która najdalej zgodna jest z naturą.
W tej niewielkiej książce staramy się w formie prostej i jasnej wyłożyć zasady nauki Hatha-jogi, a także przytaczamy rozwinięte przez nią przepisy na zdrowe życie fizyczne joginów.
Książka nasza jest tak prosta, że wielu może ją odrzucić, nie znalazłszy w niej czegoś nowego i zajmującego.

(…)

O chorobach w naszej książce prawie nie ma mowy. Woleliśmy pokazać ludzi zdrowych – mężczyzn i kobiety – prosimy spojrzeć na nich i zrozumieć, co czyni ich zdrowymi i zachowuje ich siłę. Zwracamy waszą uwagę na to, jak i co czynią oni w tym celu; radzimy iść za ich przykładem, jeśli chcecie być do nich podobni. To wszystko, co jest dla was istotne i zarazem wszystko, do czego dążymy: reszta jest już w waszej mocy.
W następnych rozdziałach wyjaśnimy, dlaczego jogini troszczą się o ciało fizyczne i wykładamy zasady Hatha-jogi – jej wiarę w Rozum, kierujący życiem; w to, że wszędzie Wielka Zasada Życia gra ogromną rolę i kiedy powierzymy jej siebie, kiedy jej pozwolimy, by nas prowadziła i nami kierowała, ciało nasze będzie się czuło wspaniale.
Na pytanie: „Co to jest Hatha-joga?” odpowiadamy: „Przeczytajcie tę książkę do końca, a dowiecie się wszystkiego, co w ogóle można wiedzieć o zdrowiu; uzyskacie wszystko, co można uzyskać dzięki zawartym w tej książce zasadom, co będzie pięknym, obiecującym powodzenie początkiem na drodze do wiedzy, do której dążycie!”

(…)

Przypadkowy obserwator może łatwo dojść do wniosku, że filozofia Joginów cierpi na oczywistą niekonsekwencję; z jednej strony twierdzi, że ciało fizyczne jest tylko materiałem i nie ma żadnego znaczenia w porównaniu z wyższą jaźnią człowieka; z drugiej zaś nakazuje swym uczniom, by gorliwie i uważnie starali się rozwijać, odżywiać, trenować i ćwiczyć owo ciało fizyczne. W rzeczy samej, dział nauki joginów – Hatha-joga – jest poświęcony trosce o ciało i szczegółowo wykłada swym wyznawcom zasady wychowania rozwoju fizycznego.
Wielu podróżników z Zachodu będąc w Indiach i widząc, jak wielką rolę gra w umyśle joginów ciało fizyczne, jak wiele poświęcają mu starań i czasu, doszło do przekonania, że cały system filozoficzny joginów to nic więcej jak wschodnia forma kultury fizycznej, którą studiują może bardziej szczegółowo, lecz która nie zawiera w sobie nic „duchowego”. Takie mniemanie świadczy, że ludzie ci biorą pod uwagę tylko pozory, nie potrafią zaś uchylić zasłony okrywającej istotną treść rzeczy. Byłoby zbyteczne objaśniać naszym czytelnikom, dlaczego jogini tak się troszczą o ciało.
Chyba nie ma też potrzeby tłumaczyć powodu ukazania się tej książki, której cel stanowi przekazaniem studiującym system joginów – przepisy i normy wychowania i prawidłowego rozwoju ciała fizycznego.
Czytelnicy wiedzą, że zgodnie z poglądem joginów, człowieka rzeczywistego nie stanowi ciało. Jogini wiedzą, że nieśmiertelne „Ja”, które w większym lub mniejszym stopniu spoczywa w świadomości każdego człowieka, nie jest ciałem fizycznym; ciało służy owemu „Ja” w celu wyrażenia siebie. Jogini wiedzą, że ciało to odpowiednik odzieży, którą czasem duch zakłada na siebie. Wiedzą, co to jest ciało i dalecy są od uważania go za właściwe „Ja” człowieka, ale wiedzą też, że ciało jest narzędziem, przez które przejawia się działalność ducha; że powłoka cielesna jest konieczna dla wyrażenia prawdziwej istoty człowieka i doskonalenia jej w danym stadium rozwoju. Wiedzą, że ciało jest świątynią ducha i rozumieją, że troska o ciało jest zadaniem mającym na celu jednocześnie rozwój wyższych sił człowieka – ostatecznie w chorym i źle rozwiniętym ciele myśl nie może działać prawidłowo; takie ciało nie jest godnym narzędziem swego władcy – ducha.
Jogini przyswoili sobie ten punkt widzenia i opierają się na zasadzie, że ciało powinno znajdować się pod nieustającą kontrolą ducha i tworzyć jakby instrument, posłuszny każdemu dotknięciu ręki właściciela.
Jogini wiedzą, że bezwarunkowo podlegać rozumowi może tylko prawidłowo wyćwiczone, odżywione i rozwinięte ciało, dobrze zaś rozwinięte ciało powinno być przede wszystkim zdrowe i krzepkie. Oto dlaczego jogini zwracają tak baczną uwagę na fizyczną stronę swej istoty; oto dlaczego wschodni system wychowania fizycznego – Hatha-joga – stanowi część składową nauki joginów.
Stronnicy zasad zachodniej kultury fizycznej dążą do rozwoju ciała dla ciała, myśląc, że to ono jest samym człowiekiem. Jogini rozwijając ciało wiedzą, że jest tylko narzędziem wyższych pierwiastków człowieka, a oni powinni doskonalić narzędzie wyłącznie po to, aby mogło służyć rozwojowi duszy. Pospolici zwolennicy wychowania fizycznego zadowalają się tym, że wzmacniają mięśnie całym szeregiem prostych ćwiczeń mechanicznych. Jogini oświetlają swe zadanie myślą i rozwijają nie tylko mięśnie, lecz każdy organ, każdą komórkę i każdą część ciała, ucząc się jednocześnie kontrolować części swego organizmu tak zależne od woli, jak i niezależne – co jest zupełnie obce przedstawicielom zachodnich szkół rozwoju fizycznego.
Zamierzamy pokazać czytelnikom wszystkie metody nauki joginów, odnoszące się do rozwoju ciała fizycznego. Jesteśmy przekonani, że ten, kto będzie uważnie i starannie stosował się do naszych wskazówek, zostanie szczodrze wynagrodzony za czas na tej pracy poświęcony. Stanie się panem swego wspaniale rozwiniętego ciała fizycznego, którym mógłby się chlubić, jak chlubi się skrzypek-wirtuoz swymi skrzypcami Stradivariusa, które prawie świadomie odpowiadają na każde dotknięcie smyczka lub jak doświadczony mistrz chlubi się jakimś doskonałym przyrządem, dającym mu możliwość wzbogacania świata wyrobami pięknymi i pożytecznymi.

(…)

Filozofia joginów uczy, że każda jednostka otrzymuje od Boga dostosowaną do swych potrzeb machinę fizyczną i środki do jej utrzymania oraz naprawy uszkodzeń, jakie w niej zachodzą z powodu niedbalstwa człowieka.
Jogini wierzą, że ciało ludzkie stworzone zostało przez wielki Rozum. Organizm uważają za machinę, której koncepcja i wykonanie świadczą o wielkiej mądrości i troskliwości Stwórcy. Jogini wiedzą, iż ciało istnieje tylko dlatego, że istnieje wielki Rozum, który działa w ciele fizycznym; wiedzą, że dopóki osobnik postępuje w zgodzie z prawem Boskim, zachowuje zdrowie i moc. Skoro tylko odstąpi od tego prawa, natychmiast ukazują się w nim dysharmonia i choroba. Z punktu widzenia joginów śmiesznym byłoby przypuszczenie, że wielki Rozum, powoławszy do życia przepiękne ciało ludzkie, porzucił je na pastwę losu; wiedzą oni, że każdą funkcją organizmu ludzkiego kieruje Rozum, któremu można powierzyć się bez obaw.
Rozum, którego przejawy nazywamy „Przyrodą”, „Zasadą życia” i innymi, podobnymi imionami – nieustannie dąży do naprawienia wszystkich uszkodzeń; powoduje gojenie się ran, zrastanie złamanych kości; usuwa nagromadzone w organizmie substancje szkodliwe – oto tysiące środków, jakich Rozum używa, aby podtrzymać prawidłowy ruch naszej machiny. Często to, co wydaje się nam chorobą, w rzeczywistości jest właśnie dobroczynnym działaniem natury, która dąży do usunięcia tworów szkodliwych, które z naszej winy przedostały do organizmu i nie mogą się z niego wydostać.

ISBN 10: 83-60280-14-2
ISBN 13: 978-83-60280-14-0
EAN: 9788360280140

Informacje dodatkowe

Waga350 g
Wymiary14,5 × 20,5 cm
Autor

William Walker Atkinson

Książka

okładka miękka

Objętość

256 stron