Charles F. Haanel
Metoda Klucza Mistrzów


49,00 

Charles F. Haanel po Mistrzowsku przekazuje wiedzę dotyczącą obfitości, powodzenia i zdrowia. Swą wiedzę czerpał nie tylko z teorii, lecz sprawdzał ją w praktyce. Był odnoszącym pokaźne sukcesy przedsiębiorcą, który postanowił podzielić się z ludzkością tajnikami wiedzy o dobrobycie. Powszechnie nazywany jest “Ojcem rozwoju osobistego”. Był wizjonerem, mistykiem, filozofem oraz przywódcą.

SKU: 48 Kategoria:

Opis

Prawo przyciągania, przyczyna i skutek, potęga podświadomości, rozróżnienie pomiędzy świadomością biedy i pełni, jednia ludzkiego ducha z wszechogarniającym Duchem to tylko niektóre z wielkich idei, które można znaleźć w dziełach autora pochodzących z początku zeszłego stulecia. Charles F. Haanel jest bez wątpienia duchowym ojcem podstawowych idei takich autorów jak Joseph Murphy, czy Bärbel Mohr.

Napoleon Hill, autor wielu znanych książek dotyczących sukcesu osobistego i obfitości napisał do autora: “Mój obecny sukces wynika we wielkim stopniu z podążania za zasadami przekazanymi w Metodzie Klucza Mistrzów“.

Pozycję tę w szczególności polecamy miłośnikom dzieł Mistrzów. Pomimo, że książka porusza sprawy naważniejsze napisana została wyjątkowo przystępnym językiem.

Cytaty z książki:

Niektórzy ludzie zdają się przyciągać sukcesy, władzę, bogactwo i różne osiągnięcia przy niewielkim świadomym wysiłku; inni zwyciężają z wielkimi trudnościami; a jeszcze inni nigdy nie spełniają swoich ambicji, pragnień i ideałów. Dlaczego tak się dzieje: dlaczego jednym łatwo przychodzi realizacja własnych ambicji, innym trudniej, a dla jeszcze innych okazuje się to niemożliwe? Przyczyna nie może być natury fizycznej, wówczas bowiem ludzie najdoskonalsi pod względem fizycznym odnosiliby największe sukcesy. Różnica zatem musi tkwić w umyśle. To umysł jest ową twórczą siłą, to on konstytuuje różnice między ludźmi. Dlatego też umysł pokonuje środowiskowe oraz wszelkie inne przeszkody pojawiające się na ludzkich ścieżkach.

Kiedy kreatywna moc myśli zostanie w pełni zrozumiana, efekty jej działania okażą się cudowne. Takich wyników nie sposób jednakże zapewnić bez odpowiedniej techniki, staranności i skupienia. Uczeń przekona się, że prawa rządzące światem mentalnym i duchowym są równie stabilne i niezachwiane jak te w świecie materialnym. Aby zapewnić sobie pożądane rezultaty, należy zatem poznać owe prawa i stosować się do nich. Prawidłowe stosowanie się do prawa pociągnie za sobą upragniony rezultat z niezmienną dokładnością. Uczeń, który dowiaduje się, że moc płynie z wnętrza, że jest słaby tylko dlatego, iż do tej pory polegał na pomocy z zewnątrz i który bez wahania zaakceptuje tę myśl, natychmiast skoryguje swoją postawę, będzie przy niej trwał niezachwianie, przyjmie rolę dominującą i będzie czynił cuda.

Jest zatem sprawą oczywistą, że ten, kto nie w pełni zgłębi i wykorzysta ten wspaniały postęp, jaki ma miejsce w tej największej z nauk, wkrótce zostanie w tyle tak samo, jak człowiek, który pozostaje głuchy na wiedzę i korzyści płynące dla rodzaju ludzkiego ze zrozumienia prawa elektryczności.

Umysł ludzki, rzecz jasna, tworzy negatywne warunki z równą gotowością, jak pozytywne i jeśli będzie – świadomie czy też nieświadomie – wizualizował wszelkie przejawy braku, ograniczeń i niezgody, stworzy taką właśnie rzeczywistość. Tak właśnie postępuje nieświadomie wielu ludzi.

Prawo, o którym mowa, wzorem wszystkich innych praw nie bierze pod uwagę osób, lecz działa nieprzerwanie i niestrudzenie przynosi każdemu dokładnie to, co sobie stworzy. Innymi słowy: „Co człowiek posieje, to zbierze”.

(…)

Mam zaszczyt zamieścić tutaj Część Pierwszą Metody Klucza Mistrzów. Obyś wprowadził do swojego życia więcej mocy, zyskał potęgę świadomości, zdrowie, świadomość zdrowia, szczęście i jego świadomość. Żyj duchem tych wartości, aż staną się one pełnoprawnie twoją własnością. Wówczas nie sposób będzie ciebie ich pozbawić. Rzeczy tego świata są posłuszne wewnętrznej mocy człowieka, który dzięki temu może nimi władać.

Nie musisz zdobywać tej mocy. Ona już jest w twoim posiadaniu. Musisz jedynie pragnąć ją zrozumieć, korzystać z niej, kontrolować, impregnować siebie tą mocą, abyś mógł iść naprzód i nieść przed sobą świat.

Dzień po dniu, idąc naprzód, będziesz nabierał impetu, twoja inspiracja pogłębi się, plany skrystalizują, zyskasz zrozumienie i świadomość, że ten świat nie jest martwym stosem kamieni i drewna, ale żywym organizmem! Jest stworzony z bijących serc ludzkości. Jest wartością życia i piękna.

Jest rzeczą oczywistą, że potrzeba zrozumienia, by pracować z materiałem zawartym w niniejszym opisie, ale ci, którzy zyskują to zrozumienie, będą inspirowani nowym światłem, nową siłą, nabędą pewność i większą moc każdego dnia, będą widzieć, jak ich nadzieje i marzenia się ziszczają, a życie zyskało głębsze, pełniejsze i wyraźniejsze znaczenie niż kiedykolwiek przedtem.

(…)

Nasze trudności wynikają w głównej mierze z pomieszania idei oraz zignorowania naszych najlepszych interesów. Wielkim zadaniem jest odkrycie praw natury, których powinniśmy zacząć przestrzegać. Jasne myślenie i moralny wgląd są zatem wartościami nieocenionymi. Wszystkie procesy, nawet myślowe, opierają się na solidnych podstawach.

Im gorliwsze czucie, bystrzejsze sądy, wyrafinowany smak, subtelniejsze sumienie, wyższa inteligencja, szczytniejsze aspiracje, tym czystsze i bardziej intensywne nagrody zsyłane przez egzystencję. Dzięki temu niniejsze studium wszystkiego, co najlepsze, można było wymyślić na świecie i daje ono najwyższą przyjemność.

Moc, jej zastosowanie oraz potencjał umysłu w nowym rozumieniu są nieporównanie wspanialsze niż najbardziej ekstrawaganckie sukcesy, a nawet marzenia o dobrobycie. Myśl jest energią. Myśl aktywna jest aktywną energią, myśl skoncentrowana energią skoncentrowaną. Myśl skoncentrowana na określonym celu nabiera mocy. Jest to moc dostępna dla tych, którzy nie wierzą w cnotę ubóstwa ani w piękno wyrzekania się wszelkich dobrodziejstw. Uważają oni, że w ten sposób myślą ludzie słabi.

Zdolność do przyjmowania i manifestowania tej mocy zależy od zdolności do rozpoznawania Niewyczerpanej Energii zawsze obecnej w człowieku, bezustannie tworzącej i odtwarzającej jego ciało i umysł, gotowej w każdym momencie przejawić się poprzez niego w sposób pożądany. Prawda ta będzie przejawiała się w życiu zewnętrznym jednostki, w dokładnie takiej samej proporcji, w jakiej zostanie rozpoznana. Część druga objaśnia metodę, która pozwala to osiągnąć.

(…)

Przekonaliście się, że Jednostka może oddziaływać na Uniwersalne, a rezultatem tego oddziaływania i działania zwrotnego jest związek przyczynowo-skutkowy. Myśl zatem jest przyczyną, a doświadczenia, jakie napotykasz w życiu, są skutkiem.

Zrezygnuj więc z tendencji do narzekania na dotychczasowe warunki, ponieważ możesz je zmienić i sprawić, by otoczenie spełniało twoje wymagania.

Skieruj swoje wysiłki na uświadomienie sobie zasobów własnych mentalnych, będących zawsze do twojej dyspozycji, z których pochodzi wszelka realna i trwała moc.

Nie ustawaj w tej praktyce, dopóki nie uświadomisz sobie, że nie można ponieść porażki w osiąganiu jakiegokolwiek właściwego celu w życiu, jeśli rozumiesz, jaką posiadasz moc i jesteś wytrwały. Siły umysłu zawsze gotowe są służyć ukierunkowanej woli w dążeniu do skrystalizowania myśli i pragnień w działania, zdarzenia oraz warunki.

Podczas gdy u podłoża każdej życiowej funkcji i każdego działania leży świadoma myśl, nasze nawykowe działania stają się automatyczne i myśl, która je kontroluje przepływa do wymiaru podświadomości, choć nadal posiada tę samą inteligencję. Ważne jest, by stała się ona automatyczna, czy tez podświadoma, aby samoświadomy umysł mógł zająć się innymi sprawami. Nowe działania staną się z kolei nawykowe, potem automatyczne, a następnie podświadome, aby ponownie uwolnić umysł i przejść do nowych działań.

Kiedy to sobie uświadomisz, odkryjesz źródło mocy, które pozwoli ci poradzić sobie z każdą sytuacją, jaką możesz napotkać.

(…)

Przedstawię teraz Część Czwartą. Pokaże wam ona, dlaczego to, co myślimy, robimy lub czujemy wskazuje na to, kim jesteśmy.

Myśl jest energią, a energia jest mocą. Ponieważ wszystkie religie, nauki i filozofie znane światu opierają się na manifestacji tej energii, a nie na samej energii, świat został ograniczony do skutków, podczas gdy przyczyny były dotąd ignorowane lub błędnie rozumiane.

Z tego powodu w religii występuje Bóg i diabeł, w nauce pozytywne i negatywne, a w filozofii dobro i zło.

Klucz Mistrzów odwraca ten proces, interesuje go bowiem wyłącznie przyczyna. Listy otrzymywane przez jego adeptów opowiadają fantastyczną historię; są świadectwem tego, że adepci odnajdują przyczyny, które pozwalają im zapewnić sobie zdrowie, harmonię, obfitość i cokolwiek jest potrzebne do dobrobytu i szczęścia.

Życie jest ekspresyjne i w naszym interesie leży, by ta ekspresja była harmonijna i konstruktywna. Smutek, złe samopoczucie, nieszczęścia, choroby i ubóstwo nie są niezbędne i bezustannie je eliminujemy.

Ale ów proces eliminacji polega na wznoszeniu się poza i ponad ograniczenia wszelkiego rodzaju. Ten, kto wzmocnił i oczyścił swoje myśli nie musi się przejmować zarazkami, a ten, kto posiadł zrozumienie prawa obfitości, trafi bezpośrednio do źródeł zasobów. Zatem los, fortuna i przeznaczenie są kontrolowane z taką samą gotowością, jak kapitan kontroluje swój statek, a inżynier swój pociąg.

(…)

W tym miejscu znajdziecie Część Piątą. Po jej uważnym przestudiowaniu przekonacie się, że każda możliwa do pomyślenia siła, obiekt lub fakt jest rezultatem działania umysłu.

Umysł w działaniu jest myślą, a myśl jest twórcza. Ludzie myślą dziś tak, jak nigdy do tej pory. Nastała epoka kreacji, a świat rozdaje myślicielom najwyższe nagrody.

Materia jest pozbawiona mocy, jest w inercji, pasywna. Umysł jest siłą, energią i mocą. Umysł kształtuje i kontroluje materię. Każda forma, jaką przyjmuje materia jest tylko ekspresją jakiejś wcześniejszej myśli.

Ale myśl nie może sprawić magicznej transformacji; jest posłuszna naturalnym prawom, uaktywnia naturalne siły, uwalnia naturalne energie. Manifestuje się w twoim zachowaniu i działaniu, a one z kolei wywierają wpływ na twoich przyjaciół i znajomych, a ostatecznie na całe twoje środowisko.

Możesz tworzyć myśli, a skoro myśli są twórcze, możesz tworzyć dla siebie to, czego pragniesz.

(…)

Mam zaszczyt przedstawić teraz Część Szóstą. Oferuje ona doskonałe zrozumienie najcudowniejszego mechanizmu, jaki kiedykolwiek został stworzony. Dzięki niemu możesz zapewnić sobie zdrowie, siłę, sukces, zamożność i wszystko, czego tylko zapragniesz. Warunkiem niezbędnym są żądania, a żądania rodzą czyny, czyny zaś przynoszą rezultaty. Proces ewolucji nieustannie buduje nasze jutro z naszego dzisiaj. Rozwój indywidualny, tak jak rozwój Uniwersalny musi przebiegać stopniowo wraz z rosnącą pojemnością i natężeniem.

Świadomość, że nastając na prawa innych osób stajemy się moralnymi cierniami i gubimy drogę na każdym zakręcie, powinna być dla nas wskazówką, że sukces jest zależny od najwyższej postawy moralnej, którą jest „Największe dobro dla największej liczby ludzi”.

Aspiracje, pragnienia i harmonijne relacje podtrzymywane i wytrwale pielęgnowane przyniosą określone skutki. Największą przeszkodą są błędne i utrwalone przekonania.

Aby zestroić się z odwieczną prawdą, musimy posiadać opanowanie i harmonię wewnętrzną. Aby otrzymać inteligencję odbiorca musi być zestrojony z nadawcą.

Myśl jest tworem Umysłu, a Umysł jest twórczy, ale to nie znaczy, że Uniwersalne zmieni swój sposób działania, żeby dopasować się do nas albo do naszych idei. Oznacza, że możemy nawiązać harmonijną relację z Uniwersalnym. Kiedy to osiągniemy, możemy prosić o cokolwiek, do czego mamy prawo, a droga do tego będzie jasna i prosta.

ISBN 10:  83-60280-40-1

ISBN 13:  978-83-60280-40-9

EAN: 9788360280409

Informacje dodatkowe

Waga 450 g
Wymiary 14,5 × 20,5 cm
Autor

Charles F. Haanel

Książka

okładka miękka

Objętość

292 strony