Joseph S. Benner
Droga
do Królestwa

49,00 

Dzieło to jest kontynuacją pierwszych książek autora zatytułowanych Nieosobowe Życie i zawiera proste i precyzyjne wskazówki służące praktyce i narzuceniu sobie odpowiedniej dyscypliny, dzięki którym gorliwy uczeń będzie w stanie odnaleźć Królestwo Boże i stać się człowiekiem całkowicie prawym.

SKU: 101100 Kategoria:

Opis

Czym jest owo Królestwo Boże na ziemi? Doświadczeniem Miłości, Mądrości oraz Bezinteresowności. Postawą wyrażającą gotowość oraz rzeczywistą umiejętność służenia innym i inspirowania ich, wyrzeczeniem się egoistycznych tendencji, będących źródłem wszelkiego konfliktu i niezgody doświadczanych przez większość ludzi.

Oznacza to osiągnięcie stanu Jedności z Wyższym Ja, w którym znika poczucie braku, rodzi się natomiast świadomość bycia i posiadania wszystkiego, co w życiu niezbędne, oraz odczuwania bezwarunkowej Radości. Akceptacja tej prawdy, zestrojenie umysłu podświadomego i świadomego z Nadświadomym uwalnia nas bowiem raz na zawsze od wszelkich pragnień wynikających z braku. Uwalnia nas również od wszelkiego lęku.

Joseph Benner był amerykańskim mistykiem, członkiem Bractwa Chrystusowego i autorem wielu książek, które podpisywał jako Anonim. Powoływał się w nich na przekazy otrzymywane z wewnętrznego Źródła, z którego czerpał przez całe życie, ale dopiero w wieku czterdziestu kilku lat całkowicie poświęcił się tej pracy i prowadzeniu przez wewnętrzną Obecność. Swoje nauki opublikował po raz pierwszy w roku 1914 w książce zatytułowanej Nieosobowe Życie zwanej również Nauką o Obecności Jam Jest. Twierdził w niej, że słowa Chrystusa, „JAM JEST” są dowodem na istnienie „prawdziwego ducha” rezydującego w każdym człowieku. Ten duch jest kluczem do prowadzenia życia w harmonii z najwyższymi zasadami etycznymi.

Cytaty z ksiązki:

Jeśli podróżujemy po nieznanym kraju, zawsze lepiej jest zaopatrzyć się w mapy oraz informacje na temat warunków, jakie tam panują i znaków, na które należy zwracać uwagę. Dlatego najpierw spróbujemy opracować dla ciebie mapę różnych etapów podróży do Królestwa i opowiemy ci o niektórych okolicznościach, jakie napotkasz, a także czego będziesz potrzebował, żeby dotrzeć do celu bez kłopotów i niepotrzebnej zwłoki.
Nie jest to, rzecz jasna, nowa wiedza, ale coś, czego doświadczyło i z czego uczyło się wielu, którzy przebyli tę drogę – tę, którą ci wskazujemy, wąską i jedyną drogę prowadzącą prosto do Królestwa.
Każdy może podjąć drogę prowadzącą do tego dalekiego kraju. Zaiste, wielu rozpoczęło ją bardziej lub mniej świadomie, ale teraz błądzi, będąc zwodzonymi miriadami zjawisk zmysłowych, emocjami albo tworami własnego intelektu, ulegając nakazom ja, by się zatrzymać i zabawić. Tylko nieliczni, garstka do tej pory, tych żarliwych i zdeterminowanych, do których skierowane są te słowa, poświęcili się realizacji tego celu. Naszym zadaniem jest dopomóc im w szybkim osiągnięciu tego zamierzenia oraz zainspirować ich do przywoływania błądzących i wskazywania im właściwej drogi. Obecnie jest bowiem nadzwyczaj ważne, by każda dusza poszukująca światła, której ludzkie ja błądzi w ciemnościach, została sprowadzona z powrotem na ścieżkę.
Jeśli należysz do tych żarliwie poszukujących, rozpoznasz to, co opiszemy w następnej części tekstu jako część własnego doświadczenia. Innym pomoże to zrozumieć sens tego, co przechodzą obecnie. Ta podróż do Królestwa, czasem nazywana „Ścieżką”, symbolizowana jest w alegorii syna marnotrawnego, który tracił energię na buntownicze życie, a kiedy wydał wszystko, co posiadał i nie miał już co jeść, przypomniał sobie, że słudzy w domu jego ojca zawsze mieli pod dostatkiem chleba. Przebudził się wówczas do tego, kim i czym był, powstał i powiedział: „Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie (…) uczyń mię choćby jednym z najemników” (Łk 15:18).

(…)

Jako że naszym celem jest odnalezienie Królestwa, celem i zamiarem tych, którzy wspierają tę Pracę, jest pomaganie i zachęcanie wszystkich żarliwych poszukujących poprzez udzielanie im niezbędnych wskazówek w kwestii samodyscypliny i treningu, które umożliwią im osiągnięcie oświecenia duchowego w sposób indywidualny. Mistrz w sercu każdego Aspirującego wzywa go do wniknięcia w głąb siebie i podążania za Nim. Dla wszystkich, którzy są posłuszni temu nakazowi, Jego Wiedza, Miłość i Moc są zawsze dostępne i będą rozdawane swobodnie tym, którzy już nie szukają niczego dla siebie, ale tylko po to, by pomagać i służyć swoim współtowarzyszom.
Oświecenie duchowe można zdobyć jedynie podążając prostą i wąską ścieżką prowadzącą do Królestwa. Dlatego poszukiwanie Królestwa musi być najważniejszą rzeczą w twoim życiu; musisz wyruszyć tą ścieżką. Królestwo można odnaleźć, nawet jeśli do tej pory poszukiwałeś go długo i bezskutecznie. Potrzeba tylko żarliwego i wytrwałego wysiłku oraz przewodnictwa. Dążenie to musi być jednak pierwszym i najwyższym pragnieniem twego serca. Żadne inne pragnienie nie może nad nim górować. Musisz pragnąć tego bardziej niż czegokolwiek innego w swoim w życiu. Kiedy to pragnienie stanie się najważniejsze, nie będziesz szukał długo, bowiem wszyscy Bracia w Królestwie najbliżej ciebie będą ci towarzyszyć w twoich poszukiwaniach, pomagając ci, inspirując i wzmacniając ciebie w każdy możliwy sposób.

(…)

Na podstawie powyższego przekonasz się, że musisz więc wykonać pracę wewnętrzną, pracę indywidualną. Nikt nie może wykonać jej za ciebie ani nie może ci w tym pomóc, może jedynie wskazać ci drogę i wyjaśniać różne doświadczenia, które napotykasz – jeśli nie uda ci się ich pojąć bezpośrednio. Pamiętaj bowiem, że zawsze jest Jeden, gotowy wyjaśnić tobie i nauczyć cię wszystkiego – twoje Wyższe Ja, Jam Jest, Chrystus w tobie, mieszkający w twoim sercu, w Królestwie.
Zakładamy, że wszyscy którzy to czytacie i wykazujecie głębokie zainteresowanie, jesteście bardziej lub mniej zaznajomieni z Jego Obecnością w was. Jeśli nie, jako że teraz będziemy mówili o Nim, nalegamy, byście zaczęli poznawać Go bezpośrednio, jeśli pragniecie w pełni skorzystać z treści przekazywanych w tych lekcjach. W tym celu sugerujemy pilne przestudiowanie książek „Nieosobowe Życie”, tom 1 i 2, (opublikowanych przez wydawcę tego dzieła, przyp. tłum.), bowiem świadomość, z której wypłynęły te słowa jest Jego Świadomością, która jest również w was – jest Światłem, które was oświeca i z którego to świadomości każdy z was może przemawiać i nauczać siebie.
Obraliśmy sobie również za cel wydobycie wewnętrznego znaczenia niektórych, przekazanych już wcześniej nauk. Każdy musi przyznać, że nauk przekazano wystarczająco dużo i że są one dostępne dla wszystkich, którzy są gotowi je przyjąć. Relatywnie niewielu jednak potrafi pojąć je na poziomie wyższym niż intelektualny. Tylko poprzez otwarcie wewnętrznego znaczenia dla umysłu Duch wewnątrz was może ulec przyspieszeniu.
Wszyscy żarliwi, w miarę jako rozwijają się duchowo poprzez studia i medytację, otrzymają przewodnictwo i wskazówki od swego Wyższego Ja napływające w symbolicznych snach i wizjach. Powinni oni zapisywać je w dzienniku, spisywać wszystkie swoje przeżycia duchowe, jako że będą one stanowiły nieocenioną wartość, jeśli zostaną prawidłowo zinterpretowane. Pomogą one określić etap, jaki ich dusza osiągnęła podążając Ścieżką. Pomoc w interpretacji takich doświadczeń przyjdzie od razu, kiedy tylko zostanie sformułowana prośba.

(…)

Jako że mówimy o Pracy Wewnętrznej, żadna organizacja zewnętrzna nie jest tu potrzebna. Gdy jednostki osiągają oczekujące ich oświecenie, w naturalny sposób uświadamiają sobie, kim są i czego są częścią. Świadomość ta pozwala im zobaczyć, że w rzeczywistości są uczniami Mistrza, i że tym Mistrzem jest Chrystus, Wyższe Ja w nich oraz w ich braciach, i dowiadują się, że stanowią integralną część WIELKIEGO BRATERSTWA Ducha, którego On jest Najwyższym Władcą i Życiem. To odkrycie i świadomość, że prawdziwe Braterstwo Ducha istniejące we wnętrzu i u podłoża osobowości ich towarzyszy równa się odkryciu Chrystusa w Jego Królestwie i świadomość tego okazuje się być Schronieniem, Azylem, do którego nie może wtargnąć żadna zewnętrzna siła ani okoliczności. Tylko przebywając w tym Schronieniu można być pewnym, że słyszy się Głos Pana, można być w razie konieczności prowadzonym, nauczanym, strzeżonym i pielęgnowanym przez Niego.
Naszą rolą jest pomaganie, by przyspieszyć wszystkich prawdziwie żarliwych w odkryciu i wejściu do tego Schronienia – prawdziwej świadomości Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości oraz wciągnięciu ich do Jego Służby. To połączy i przywiąże ich w Duchu, sprawi, że będą jednym w Chrystusie. Jedyne połączenie zewnętrzne będzie na wzór wewnętrzny. Zawsze kiedy to będzie możliwe, Aspirujący będą naturalnie gromadzić się w Grupach celem medytacji i służenia. Każda Grupa będzie zatem jak Kielich, czarka albo naczynie, do którego sączyć się będzie cała Miłość i Mądrość Mistrza oraz WIELKIEGO BRATERSTWA i która będzie płynąć – tak jak płynie woda, gdy odkręci się kurek – do każdego z Aspirujących, by mógł on z niej korzystać w Służbie, łącząc się świadomie z BRATERSTWEM, do którego należy.
Przyspieszenie naszych młodszych braci jest jedynym celem zawartym w tej książce, a naszym głównym zadaniem jest nieść Światło Chrystusa do wszystkich poszukujących i błądzących w ciemnościach rozdzielenia. Niech jednak żadne z nas nie zapomina, że my sami nie możemy nic zdziałać. Tylko oddając się w całości woli Ojca, troszcząc się jedynie o to, by podążać za Nim i by On przemawiał przez nas, nie wpuszczając do swojego umysłu innych myśli poza Jego myślami, możemy czynić Jego dzieło, tak jak On chce, by się stało.
Wielu oczekuje i pragnie otrzymać jakieś realne zadanie, nie uświadamiając sobie, że już je otrzymało w przeszłości; ponieważ jednak nie było to coś określonego w rodzaju uzdrawiania czy pomagania innym, a stanowiło dzieło przygotowywania się, nauki dyscyplinowania i kontrolowania umysłu i emocji, by Aspirujący mógł wchodzić na mentalne płaszczyzny świadomości, gdzie obecne jest pragnienie jako panujący nad sobą, myśli, że nic nie osiągnęło i wyczekuje zadań, na których wykonanie nie jest jeszcze gotowych.
Wszystko jest częścią nakazu: „Szukajcie najpierw Królestwa”, bo nie odnajdziecie Królestwa, dopóki nie nauczycie się kontrolować tych sił w waszej emocjonalnej i mentalnej naturze, które do tej pory robiły, co chciały, podczas gdy wy się temu nie sprzeciwialiście. Jeśli i kiedy będziecie w stanie nakazać sobie: „Uspokój się i wiedz, że Jam Jest BÓG”, a wasza świadomość posłucha tego na wszystkich poziomach, wtedy i tylko wtedy zostanie wam dane; bo tylko wtedy będziecie mogli działać w Świadomości i z Mocą Chrystusa – waszego wewnętrznego Mistrza.
Jest rzeczywista praca – wiele rzeczywistej pracy do wykonania. Nigdy nie wątp, że kiedy raz dowiodłeś, iż potrafisz ją wykonać i kiedy poddałeś siebie i całą swoją naturę woli Pana, aby stały się one nieosobowym narzędziem, którego On będzie mógł używać, dostaniesz tak wiele zadań, że nie pozostanie ci wiele czasu na rozmyślanie o sobie i swoich zmartwieniach.

(…)

Codzienna medytacja jest pierwszym i najważniejszym narzędziem Aspirującego. Bez niej nie można dokonać rzeczywistego postępu. Aby lepiej się przygotować do podjęcia prawidłowej medytacji, przestudiuj uważnie i praktykuj często „Medytację nr 1” zamieszczoną w „Dodatku”. Zawarta została w niej w skondensowanej formie istota nauk Jezusa, a nic nie będzie dla ciebie większą pomocą w odnalezieniu Kochającego Chrystusa i Jego Królestwa wewnątrz siebie niż te oświecające słowa.
Dzieło to nie jest dla maruderów ani mentalnie leniwych. Zarezerwowane jest dla tych, którzy pełni są niezachwianej determinacji i gorącego pragnienia odnalezienia Pana i Królestwa.
Wielu sądzi, że nie może wyznaczyć sobie regularnej pory na medytację, ale gdy wieczorem udaje się na spoczynek lub wcześnie rano, przed wstaniem z łóżka, zawsze znaleźć może na nią czas, który często okazuje się najbardziej satysfakcjonujący. Nie ma niebezpieczeństwa, że się zaśnie, kiedy umysł nauczy się posłuszeństwa. Także wykonując proste czynności w domu, w biurze czy w fabryce, można naprawdę medytować, co przynosi nad wyraz zadowalające rezultaty. Przekonasz się, że w takich razach naprawdę możliwe jest „bycie w świecie, lecz nie z tego świata”, będziesz mógł bowiem wędrować myślami dokądkolwiek zechcesz, podczas gdy twoje ręce zajęte będą wykonywaniem pracy.
Zamiast się tym zamartwiać, po prostu powierz to swojemu Wyższemu Ja, powiedz, że szczerze potrzebujesz regularnego czasu i możliwości do medytowania, a jeśli zobaczy Ono, że naprawdę tego pragniesz, odkryjesz, że czas znajdzie się w naturalny sposób – wystarczy, że pozostawisz to w Jego rękach i zaufasz Mu całkowicie.
Dlatego pobudzaj siebie do działania. Królestwo nie jest dla tych, którzy wciąż pragną albo nadal pozostają przywiązani do pokus tego świata, ciała albo diabła – czyli ja. Nadszedł czas, gdy to wszystko trzeba zostawić za sobą, jeśli chcesz wznieść swoje serce i umysł do Chrystusa. Kiedy odnajdziesz – zasłużysz – Jego, połączysz się z innymi Braćmi Królestwa, by pomagać tym, którzy będą do ciebie posyłani, by odnaleźć Jego i BRATERSTWO, którego będziesz wówczas świadomą, integralną częścią.
Podczas medytacji należy dążyć niezmiennie do tego, by świadomość Jam Jest nakazała siłom umysłu, emocjom i zmysłom fizycznym uspokojenie i wiedzę, że oto Ty – Bóg w tobie – przemawia i że należy Mu się posłuszeństwo.
W skutek wytrwałych wysiłków, uświadomisz sobie w końcu, że jesteś tą Świadomością i że te siły słuchają i okazują tobie posłuszeństwo. Wówczas, w tej Świadomości, będziesz mógł przemawiać dalej tak, jak w książkach „Nieosobowe Życie”, a twój umysł przyjmie i zaakceptuje to, co przychodzi od Boga w tobie i poznasz, kim jesteś.

ISBN 10: 83-60280-11-8
ISBN 13: 978-83-60280-11-9
EAN: 9788360280669

Informacje dodatkowe

Waga510 g
Wymiary14,5 × 20,5 cm
Objętość

374 strony

Autor

Joseph S. Benner

Książka

okładka miękka