Joseph S. Benner
Nieosobowe Życie
tom 1

49,00 

Kim jestem? – pyta głos przemawiający w pierwszej osobie na kartach tej książki. – Jestem Tobą, twoim JA, tą częścią Ciebie, która mówi JAM JEST i którą nią jest.

To jedna z najważniejszych pozycji w dziedzinie samorozwoju i duchowości. Uczy pokory i odpowiedzialności wobec podstawowej prawdy, że choć często nie mamy wpływu na okoliczności zewnętrzne, postawy i zachowania innych ludzi, możemy kształtować swój świat wewnętrzny, system wartości, postaw i przekonań tak, by były zgodne z naukami duchowymi, przede wszystkim jednak, by wypływały zawsze z owego wewnętrznego JA, które wznosi się ponad ograniczenia ego.

SKU: 91 Kategoria:

Opis

Pielęgnując spokój umysłu, możemy pozostawać niewzruszeni pośród zamętu i czerpać głęboką mądrość i wiedzę. W kolejnych rozdziałach autor rozważa wartości i problemy, na jakie napotyka każdy, kto pragnie podążać ścieżką duchowego rozwoju, takie jak poszukiwanie Prawdy, właściwe przewodnictwo, kwestia dobra i zła. Osobne miejsce autor przeznacza dla nauk Chrystusa, którego uważa za swojego największego Mistrza i Nauczyciela. Człowiek nosi Boga w sobie, pisze autor, i jego najważniejszym życiowym zadaniem jest próbować Go zrozumieć i odkryć Boski plan dla własnego życia. Bóg jest dostępny w nas i człowiek może się do Niego odwołać w każdej sytuacji. Wiodąc życie w harmonii z wielkimi duchowymi prawami, możemy upomnieć się o całe dobro, które może stać się naszym udziałem w tym życiu.

To jedno z owych najrzadszych Dzieł wyjaśniających najbardziej ukryte, i najbardziej nam, współczesnym ludziom, brakujące, koncepcje rozwoju duchowego. I nie chodzi tu tylko o to, że Boskość w nas, JAM JEST, znajduje się na pierwszym miejscu. Chodzi głównie o wyjaśnione tutaj zależności, które nie zostały poruszone w żadnym innym z wielkich Dzieł dotyczących rozwoju duchowego.

Elvis Presley, zagorzały student Biblii, był zafascynowany tą książką i rozdawał ją przyjaciołom i znajomym. Książka ta znajdowała się zawsze, nawet w dniu jego śmierci, na nocnej szafce w jego sypialni.

Joseph Benner był amerykańskim mistykiem, członkiem Bractwa Chrystusowego i autorem wielu książek, które podpisywał jako Anonim. Powoływał się w nich na przekazy otrzymywane z wewnętrznego Źródła, z którego czerpał przez całe życie, ale dopiero w wieku czterdziestu kilku lat całkowicie poświęcił się tej pracy i prowadzeniu przez wewnętrzną Obecność. Swoje nauki opublikował po raz pierwszy w roku 1914 w książce zatytułowanej Nieosobowe Życie zwanej również Nauką o Obecności Jam Jest. Twierdził w niej, że słowa Chrystusa, “JAM JEST” są dowodem na istnienie “prawdziwego ducha” rezydującego w każdym człowieku. Ten duch jest kluczem do prowadzenia życia w harmonii z najwyższymi zasadami etycznymi.

To pierwsza z całej seri książek tego fenomenalnego autora.

Cytaty z ksiązki:

Do tych z was, którzy czytają, się zwracam.
Do tych, którzy po długich latach błądzenia, latach gorączkowych poszukiwań w księgach i naukach, w filozofii i religii, bowiem nie wiecie czym jest Prawda, Szczęście, Wolność, Bóg.
Do tych z was, których Dusza osłabła i popadła w zniechęcenie, bliska utraty nadziei.
Do tych, którym wiele razy udawało przez chwilę zobaczyć tę “Prawdę” tylko po to by odkryć, że kiedy próbowali za nią podążać, znikała im z oczu, okazywała się jedynie mirażem na pustyni. Do tych z was, którzy sądzili iż odnaleźli w jakimś wielkim nauczycielu, być może uznanym przywódcy jakiegoś Towarzystwa, Bractwa czy Religii, który wydawał się być “Mistrzem”, tak olśniewająca była mądrość, jakiej nauczał i dzieła jakich dokonywał; tylko po to, by uświadomić sobie z czasem, że ów “Mistrz” był jedynie osobą ludzką, z jej winami i słabościami, skrywanymi grzechami, podobnym do was, chociaż był zarazem kanałem głoszącym wiele pięknych nauk, które wydawały się wam “Prawdą” najwyższą.
I oto jesteś, Duszo, osłabiona i wygłodzona, nie wiedząc, w którą stronę się zwrócić.
Do ciebie Jam Jest przychodzę.
Również do ciebie, który zacząłeś odczuwać obecność tej “Prawdy” w swojej Duszy i szukałeś potwierdzania tego, co walczy niejasno o żywą ekspresję wewnątrz.
Tak, do was wszystkich, którzy jesteście głodni prawdziwego “Chleba Życia” Jam Jest przychodzę.
Czy jesteście gotowi w tym uczestniczyć?
Jeśli tak, podnieś się. Usiądź prosto. Wycisz swój ludzki umysł i podążaj tuż za Moim Słowem tu wypowiadanym. W przeciwnym razie od razu się rozczarujesz i nadal będziesz odczuwał bolesny głód serca.

(…)

Kim jestem?
Ja, który przemawiam z taką rzekomą wiedzą i autorytetem?
Słuchaj!
Jam Jest Tobą, tą częścią ciebie, która JEST i WIE;
KTÓRA ZNA WSZYSTKIE RZECZY;
I zawsze je znała i zawsze była.
Tak, Jam Jest Tobą, Twoją Jaźnią; tą częścią ciebie, która mówi Jam Jest i która jest Jam Jest.
Ta transcendentna, najgłębsza część ciebie, która przyspiesza w tobie, gdy czytasz, która reaguje na to Moje Słowo, która postrzega Jego Prawdę, która rozpoznaje całą Prawdę i usuwa wszelkie odnalezione błędy. Nie ta część, która karmiła się błędami przez te wszystkie lata.
Bowiem Jam Jest twoim prawdziwym Nauczycielem, jedynym prawdziwym, którego poznasz kiedykolwiek i jedynym MISTRZEM.
Ja, twoja Boska JAŹŃ.
Jam Jest w tobie i niosę ci Swój Przekaz, Moje żywe Słowo, tak jak przyniosłem ci wszystko w życiu, czy była to książka, “Mistrz”, który cię uczył, że Ja i tylko Ja, twoja Prawdziwa Jaźń, Jestem twoim Nauczycielem i jedynym Bogiem, który jest i zawsze zaopatrywał cię nie tylko w Chleb i Wino Życia, ale we wszystkie rzeczy niezbędne dla twojego fizycznego, mentalnego i duchowego rozwoju i podtrzymania.
Dlatego to, co woła do Ciebie, kiedy czytasz, jest Moim Przekazem, wypowiadanym do twojej zewnętrznej ludzkiej świadomości od wewnątrz i jest jedynie potwierdzeniem tego, o czym Jam Jest w tobie zawsze wewnątrz wiedziało, ale nie przetłumaczyło tego dotąd w określonych, konkretnych pojęciach twojej świadomości zewnętrznej.

(…)

Abyś zaczął mnie poznawać, abyś wiedział na pewno, że to Ja, twoja Prawdziwa Jaźń, kieruje do ciebie te słowa, w pierwszym rzędzie musisz nauczyć się Spokoju, wyciszania umysłu i ciała, wszystkich aktywności, tak, byś przestał być ich świadomy.
Być może jeszcze nie potrafisz tego osiągnąć, ale nauczę cię jak to robić, jeśli naprawdę chcesz Mnie poznać i jeśli pragniesz tego dowieść, okazując Mi zaufanie i posłuszeństwo we wszystkim, co nakażę ci zrobić.
Słuchaj!
Spróbuj sobie wyobrazić “Ja”, które mówi na tych kartach jako twoja Wyższa albo Boska Jaźń, zwracające się i doradzając twemu ludzkiemu umysłowi i intelektowi, które przez chwilę uznajesz za odrębną osobowość. Twój ludzki umysł jest tak ukonstytuowany, że nie może zaakceptować niczego, co nie jest zgodne z jego dotychczasowym doświadczeniem lub wiedzą i czego jego intelekt nie uzna za racjonalne. Dlatego zwracając się do niego używasz (Ty) takich terminów i wyrażeń, które najpełniej wyjaśnią twemu intelektowi prawdy, które musi zrozumieć, zanim umysł będzie mógł się przebudzić do świadomości twojego znaczenia.
Faktem jest, że owo “Ja” jest tobą, twoją Prawdziwą Jaźnią. Dlatego twój ludzki umysł był do tej pory tak pochłonięty zadaniem dostarczania intelektowi i ciału spełnienia wszelkich egoistycznych kaprysów i nigdy nie miał czasu, by poznać Prawdziwego Ciebie, swego prawowitego Pana i Mistrza. Byłeś tak zainteresowany i zaangażowany w przeżywanie przyjemności i bólu związanych z ciałem i intelektem, że w efekcie niemal zapomniałeś o Mnie, swojej Boskiej Jaźni.
Jam Jest nie twoim intelektem ni ciałem, a to Przesłanie ma cię pouczyć, że Ty i Ja jesteśmy Jedno. Słowa, które tu wypowiadam i główny sens tych wskazówek, to przebudzenie twojej świadomości do tego doniosłego faktu.

ISBN 10: 83-60280-45-2
ISBN 13: 978-83-60280-45-4
EAN: 9788360280454

 

Informacje dodatkowe

Waga 300 g
Wymiary 14,5 × 20,5 cm
Autor

Joseph S. Benner

Książka

okładka miękka

Objętość

174 strony